Història del hardware ( 1ª part)

Una família d’ordinadors amb la mateixa tecnologia es considera una generació. (1944) Ordinadors de relés: basats en relés (interruptors accionats electrònicament) i elements mecànics. Exemple: Mark I (1944) feia les operacions aritmètiques bàsiques , mesurava 15 x 24 m , tenia 7600 peces i 800 Km de cable.El Z2, Z3 i Z4 construïdes per Konrad … Llegiu més

Historia del hardware (2ª part), PC l’ordinador personal

Un PC és un Ordinador Personal , va està dissenyat perquè tingués total autonomia i respongués a les necessitats dels usuaris domèstics i les petites empreses. El primer ordinador personal el Altair 8800 (1975) Stephen Wozniak contrueix el Apple I (1976) amb processador 6502 a 1 Mhz i 8K de RAM , fundació de Apple … Llegiu més

Historia del hardware (3ª part), Components d’un ordinador ( la placa mare )

La placa mare serveix per portar la informació i distribuir l’ energia elèctrica entre tots els components del PC. És un circuit integrat , aquí és on hi ha connectats tots els components del PC : el joc de xips (Xipset) , els bancs per col·locar la memòria , el microprocessador, la memòria cau , … Llegiu més

Historia del hardware (4ª part), Components d’un ordinador ( Processador )

És el cervell de l’ ordinador, aquí és on en es realitzen els càlculs , el processador està format per un XIP(petit tros de metall semiconductor). Es tracta d’un circuit integrat de petites dimensions en el qual se li posen gran quantitat de transistors gràcies als principis de la integració . (Exemple: el Pentium II … Llegiu més

Historia del hardware (7ª part), Disquetera.

La unitat de disquets era un dispositiu d’emmagatzematge de dades substituït pels CD, DVD, BluRay i llapis USB. Perspectiva Històrica: L’any 1967 IBM va desenvolupar els primers disquets sota la direcció de l’enginyer Alan Field Shugart per a carregar micro codi en el seu ordinador S/370, els primers disquets eren de 8 polzades , després … Llegiu més