Història del hardware ( 1ª part)

Una família d’ordinadors amb la mateixa tecnologia es considera una generació. (1944) Ordinadors de relés: basats en relés (interruptors accionats electrònicament) i elements mecànics. Exemple: Mark I (1944) feia les operacions aritmètiques bàsiques , mesurava 15 x 24 m , tenia 7600 peces i 800 Km de cable.El Z2, Z3 i Z4 construïdes per Konrad … Llegiu més

Historia del hardware (3ª part), Components d’un ordinador ( la placa mare )

La placa mare serveix per portar la informació i distribuir l’ energia elèctrica entre tots els components del PC. És un circuit integrat , aquí és on hi ha connectats tots els components del PC : el joc de xips (Xipset) , els bancs per col·locar la memòria , el microprocessador, la memòria cau , … Llegiu més

Historia del hardware (4ª part), Components d’un ordinador ( Processador )

És el cervell de l’ ordinador, aquí és on en es realitzen els càlculs , el processador està format per un XIP(petit tros de metall semiconductor). Es tracta d’un circuit integrat de petites dimensions en el qual se li posen gran quantitat de transistors gràcies als principis de la integració . (Exemple: el Pentium II … Llegiu més

=>Historia del hardware (6ª part), Disc dur.

És un suport fix que permet guardar gran quantitat d’informació , el disc dur tradicional ha evolucionat cap al dic dur SSD (de tipus memòria ROM). ¿Què vol dir per exemple 10Gg ? 10Gg ==> 10.000 Megabytes ==> 10.000.000.000 bytes. Imaginem que tenim un fitxer d’adreces de telèfon : Nom persona (30 posicions ) + … Llegiu més