=>Historia del hardware (6ª part), Disc dur.

És un suport fix que permet guardar gran quantitat d’informació , el disc dur tradicional ha evolucionat cap al dic dur SSD (de tipus memòria ROM). ¿Què vol dir per exemple 10Gg ? 10Gg ==> 10.000 Megabytes ==> 10.000.000.000 bytes. Imaginem que tenim un fitxer d’adreces de telèfon : Nom persona (30 posicions ) + … Llegiu més