Perspectiva Històrica

L’origen de la Informàtica té a veure amb les calculadores ( ja des de antic es van plantejar el problema de fer càlculs repetitius i complexes.) La màquina més antiga es l´àbac (500 aC a Egipte) (Veure Història més a baix). Ja en el segle XVII Pascal i Leibniz inventaren les primeres màquines de calcular. … Llegiu més

Sistemes d’informació

Un Sistema d’ Informació intenta representar una part de la realitat quotidiana , aquesta realitat pot ser el Magatzem d’una empresa, una botiga, un banc, el reactor d’una central nuclear etc.. En un Sistema d’Informació hi ha unes entrades d’informació i unes sortides d’informació molt més elaborada; això permet una Acció Directa sobre aquesta realitat.Exemple: … Llegiu més

Història del hardware ( 1ª part)

Una família d’ordinadors amb la mateixa tecnologia es considera una generació. (1944) Ordinadors de relés: basats en relés (interruptors accionats electrònicament) i elements mecànics. Exemple: Mark I (1944) feia les operacions aritmètiques bàsiques , mesurava 15 x 24 m , tenia 7600 peces i 800 Km de cable.El Z2, Z3 i Z4 construïdes per Konrad … Llegiu més

Historia del hardware (3ª part), Components d’un ordinador ( la placa mare )

La placa mare serveix per portar la informació i distribuir l’ energia elèctrica entre tots els components del PC. És un circuit integrat , aquí és on hi ha connectats tots els components del PC : el joc de xips (Xipset) , els bancs per col·locar la memòria , el microprocessador, la memòria cau , … Llegiu més

Historia del hardware (4ª part), Components d’un ordinador ( Processador )

És el cervell de l’ ordinador, aquí és on en es realitzen els càlculs , el processador està format per un XIP(petit tros de metall semiconductor). Es tracta d’un circuit integrat de petites dimensions en el qual se li posen gran quantitat de transistors gràcies als principis de la integració . (Exemple: el Pentium II … Llegiu més