Historia del hardware III , Components d’un ordinador ( la placa mare )

  • Placa mare

La placa mare serveix per portar la informació i distribuir l’ energia elèctrica entre tots els components del PC. És un circuit integrat , aquí és on hi ha connectats tots els components del PC : el joc de xips (Xipset) , els bancs per col·locar la memòria , el microprocessador, la memòria cau , la BIOS , les ranures d’expansió directa mitjançant un slot , ranures d’expansió indirecta mitjançant un cable, els connectors per l’ alimentació , la bateria CMOS , connector del teclat , connector del ratolí , ventilador del microprocessador , Bus intern…

Joc de Xips (xipset) : és un grup de xips que treballen junts que coordinen i controlen tots els components de la placa amb els dispositius externs; ajuden al microprocessador , realitzen tasques de control i organització d’accés a la memòria , al bus de dades i direccions, als perifèrics , a la cau externa etc…

BIOS: Antigament era un Xip de tipus EpROM (memòria no regrabable) , avui dia s’utilitzen FLASH ROM actualitzables per Internet des de la Web del fabricant. La BIOS té un programa de diagnòstic per comprovar si tots els components funciones de manera correcta. es pot accedir a ella prement la tecla Supr o F1 segons el fabricant , quan s’engega el PC.

Deixa un comentari