Perspectiva Històrica

L’origen de la Informàtica té a veure amb les calculadores ( ja des de antic es van plantejar el problema de fer càlculs repetitius i complexes.) La màquina més antiga es l´àbac (500 aC a Egipte) (Veure Història més a baix). Ja en el segle XVII Pascal i Leibniz inventaren les primeres màquines de calcular. … Llegiu més

Sistemes d’informació

Un Sistema d’ Informació intenta representar una part de la realitat quotidiana , aquesta realitat pot ser el Magatzem d’una empresa, una botiga, un banc, el reactor d’una central nuclear etc.. En un Sistema d’Informació hi ha unes entrades d’informació i unes sortides d’informació molt més elaborada; això permet una Acció Directa sobre aquesta realitat.Exemple: … Llegiu més

Història del hardware ( 1ª part)

Una família d’ordinadors amb la mateixa tecnologia es considera una generació. (1944) Ordinadors de relés: basats en relés (interruptors accionats electrònicament) i elements mecànics. Exemple: Mark I (1944) feia les operacions aritmètiques bàsiques , mesurava 15 x 24 m , tenia 7600 peces i 800 Km de cable.El Z2, Z3 i Z4 construïdes per Konrad … Llegiu més

Historia del hardware (3ª part), Components d’un ordinador ( la placa mare )

Placa mare La placa mare serveix per portar la informació i distribuir l’ energia elèctrica entre tots els components del PC. És un circuit integrat , aquí és on hi ha connectats tots els components del PC : el joc de xips (Xipset) , els bancs per col·locar la memòria , el microprocessador, la memòria … Llegiu més