=>Historia del hardware (7ª part), Disquetera.

La unitat de disquets era un dispositiu d’emmagatzematge de dades substituït pels CD, DVD, BluRay i llapis USB.

Més tard van sortir les unitats Zip , les unitats Iomega zip van sortir amb una capacitat de 100 Mb i van arribar fins a750 Mb.

Deixa un comentari